KORFBALVERENIGING ELBURG VIERT 40-JARIG BESTAAN

23 Jan 2018

KORFBALVERENIGING ELBURG VIERT 40-JARIG BESTAAN

Op 17 en 18 november 2017 vierde de Korfbalvereniging Elburg haar 40-jarig bestaan met een receptie, een feestavond en diverse activiteiten voor de jeugd. KV Elburg is een vereniging die zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld van een bescheiden clubje in een volwassen sportvereniging met veel competitie teams, leuke activiteiten en een prachtige accommodatie. Door de jaren heen zijn heel veel mensen betrokken en betrokken geweest bij de vereniging. Zij hebben allemaal meegewerkt om de vereniging in stand te houden en verder uit te bouwen tot wat het nu is. Zonder vrijwilligers had dit niet gekund. KV Elburg ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

De beginjaren
Op 17 november 1977 kwamen een aantal mensen bij elkaar in de woning van de familie Scheers aan de Vica¬riestraat 40 in Elburg. Er bleek genoeg animo te zijn om een korfbalvereniging op te richten. Ongeveer 15 personen werden lid en er werd een voorlopig bestuur gevormd. Als naam werd aanvankelijk gekozen voor Elburg ’77 maar in 1979 kreeg de vereniging haar definitieve de naam: “Korfbalvereniging Elburg”. Het speelshirt van KV Elburg heeft de kleuren groen,wit en zwart met een zwarte rok of broek. Daar is destijds voor gekozen omdat de eerste voorzitter afkomstig was van PKC Papendrecht. Deze club had dezelfde kleuren en daarom is in Elburg hier ook voor gekozen.

In 1980 kwamen schoolkorfbaltoernooien in zwang en kwam er in Elburg een prachtige sporthal. In het najaar van 1980 werd het 60e lid ingeschreven en kreeg de vereniging een ‘eigen’ veld’. Het sportveld achter het Lambert Franckens College kon ’s avonds en zaterdags worden gebruikt. In september 1981 werd het 100-ste lid ingeschreven. Materiaalopslag was in een schuurtje van de school en voor kleedkamers, douches en dergelijke kon ook gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de school. Zo had de vereniging een aantal goede jaren bij het LFC, waar in 1984 een houten clubhuis verrees, een opgeknapte bouwkeet van 5 bij 10 meter. In 1985 werd in het KNKV shirtreclame toegestaan. KV Elburg was er als één van de eersten bij. Ook werd er in 1985 een recreantenafdeling opgericht. 

Verhuizing
In 1987 besloot de gemeente Elburg dat KV Elburg ging verhuizen naar het Burgemeester Bode sportpark. Vanaf 1 augustus 1988 speelt en traint de vereniging op de huidige accommodatie. De oude kleedkamers werden opgeknapt, gerenoveerd en heringericht. In juni 1990 was alles klaar en het clubhuis op het Burg. Bode sportpark kreeg de naam: “Het vierde vak”.

Er volgden een aantal rustige jaren waarin de vereniging steeds meer werd uitgebouwd. In 2000 werd besloten om voor KV Elburg een kunstgrasveld aan te leggen. Het kunstgrasveld werd in 2001 in gebruik genomen. De vereniging heeft nu de beschikking over één kunstgrasveld en één natuurgrasveld. In de zomer van 2018 wordt het kunstgrasveld gerenoveerd en vergroot zodat de vereniging vanaf het seizoen 2018/2019 de beschikking heeft over twee kunstgrasvelden. Omdat het clubhuis te klein was geworden maakte de vereniging toen plannen om de hele accommodatie op te knappen en uit te breiden. Om de verbouwing voor een deel te kunnen bekostigen werd er een super loterij georganiseerd. De opbrengst van de loterij werd gebruikt voor de verbouwing en op 2 mei 2003 werd de nieuwe accommodatie geopend. Het is een prachtig clubhuis met kleedkamers, vergaderruimte enz. Alles is in eigen beheer gebouwd en wordt ook door de vereniging onderhouden. Het clubhuis draagt de naam “t Vak Apart”

Sportief
Elburg 1 speelde al een aantal jaren op eerste klas niveau en in 2009 promoveerde Elburg 2 naar de reserve eerste klas! Elburg 1 promoveerde op het veld naar de Overgangsklasse. In het voorjaar van 2016 werd er voor het eerst gesproken over uitbreiding van het kunstgrasveld. Het ledental van de vereniging nam nog steeds toe en het KNKV had besloten om de veldafmetingen in de zaal ook te hanteren voor het veld. "De club is de laatste jaren gegroeid naar 260 leden,” zegt oudvoorzitter Geert de Haan. "Dat is hard werken. De vereniging heeft veel vrijwilligers, maar de kreet: 'Een vereniging heeft nooit genoeg vrijwilligers' past ook bij ons. Technisch geschoold kader is er te weinig. Verder zijn alle functies wel ingevuld. Nieuwe scheidsrechters zijn altijd welkom. Daar hebben we er te weinig van. We kunnen soms net of soms net niet voldoen aan de Romp-regeling. Verder promoten we het behalen van het spelregelbewijs."

Ambitie
De ambitie van KV Elburg is dat het een open en sociale club blijft waarin ieder lid tot zijn of haar recht komt. "Daarnaast hopen we op het niveau 1e / 2e klas te kunnen blijven spelen met enkele jeugdteams die wedstrijdkorfbal spelen," aldus de Haan. De vereniging heeft veel nevenactiviteiten voor alle categorieën leden,zoals een speurtocht, bingo, kaartavonden, dartavonden, filmavond, gala avond, zomerparty, seizoen afsluiting, seizoen opening. 

Feestweekend
Het feestweekend werd vrijdagavond ingeluid met een receptie in het clubhuis voor leden, oud-leden en andere genodigden. Na het welkomstwoord van de voorzitter van de jubileumcommissie, Sjaak van Riessen, nam Geert Bos, voorzitter van KV Elburg, de aanwezigen mee op een korte reis door 40 jaar korfbal in Elburg. Burgemeester Roozendaal feliciteerde namens de gemeente Elburg de vereniging met het jubileum. Hij roemde het werk van de vele vrijwilligers, die actief zijn bij KV Elburg. De voorzitter van district Oost, Joop van Essen, noemde KV Elburg een mooi voorbeeld waar nog steeds sprake is van ledengroei. Oud-voorzitter Geert de Haan verhaalde van de beginjaren van de club toen het nog erg behelpen was. Een groot verschil met de prachtige locatie en accommodatie die de vereniging nu heeft op het Burg. Bode sport¬park. Vervolgens werd een film over KV Elburg vertoond, gemaakt door Marco Movies en ook te zien op YouTube. Daarna werd door de aanwezigen onder het genot van hapje en drankje nog lang doorgepraat en herinneringen opgehaald.

Op zaterdag middag waren er tal van festiviteiten voor de jeugdleden. Wethouder Willem Krooneman van de gemeente Elburg was aanwezig bij de jeugdactiviteiten. Met een prachtig dansfeest met muziek van DJ René Verkerk kwam zaterdagavond een einde aan de viering van 40 jaar korfbal in Elburg. De meer dan 200 bezoekers vermaakten zich uitstekend en iedereen was het er over eens dat KV Elburg een top weekend had beleefd. Na afloop waren er dan ook veel complimenten voor de jubileumcommissie die erg veel werk had verzet om het weekend tot een succes te maken.

 Terug naar overzicht