Uit de clubbladen

29 Okt 2017

Uit de clubbladen 
gelezen door Ed Rijken

Ontvangst en gastvrijheid
Wekelijks rapporteren scheidsrechters en beoordelaars hun bevindingen over de ontvangst en gastvrijheid van de door hun bezochte korfbalverenigingen. Met trots kunnen we melden dat wij, KV Wolderwijd, in deze ranglijst als EERSTE zijn geëindigd. Met een cijfer 9 staan we bovenaan de lijst binnen het district OOST. Zo zie je maar dat ook wij als relatief kleine club hoge ogen kunnen scoren binnen ons district. Laten we doorgaan op deze voet!

Beachveld
De Duivense korfbalvereniging Duko wil een beachveld aanleggen op haar terrein in sportpark De Nieuweling. Zo'n zelfde, tweede veld zou moeten komen in sportpark Heggeakkers van Sportclub Groessen zegt Duko voorzitter Herman Abbink.

Het plan vloeit voort uit de noodzakelijke renovatie van Duko's twee kunstgrasvelden. Die zijn op en hadden moeten worden vervangen, maar dat is nog niet gebeurd. De korfbalbond heeft de club tot medio 2018 dispensatie gegeven.

Duko wil de 30 bij 60 meter grote velden vervangen door twee velden van elk 20 bij 40 meter. Op de vrijkomende ruimte past dan een beachveld waar ook volleybalclub Reflex gebruik van kan maken. SC Groessen heeft een verhard handbalveld, dat plaats zou moeten maken voor zand, zodat hier eveneens aan beachsport kan worden gedaan. Handbalvereniging duiven en de handbaltak van SV Loo hebben interesse om mee te doen.

Dat de clubs de handen ineen hebben geslagen, is niet vreemd: beachsport is populair bij meer balsporttakken. Abbink: “Beachvolleybal is zelfs al een olympische sport. In september denken we dat we ons plan af hebben en kunnen presenteren.’’

Ingrijpende veranderingen
Robin Nooteboom, voorzitter van Rigtersbleek heeft het in de Parade over veranderingen in het wedstrijdkorfbal: “Er hebben in het wedstrijdkorfbal een aantal vrij ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Meest in het oog springend: de mogelijkheid om 8 keer te wisselen inclusief de mogelijkheid van terug wisselen en minstens zo radicaal: bij het 1e team wordt in de zaal de schotklok ingevoerd, zoals die in de Korfbal League t/m de Overgangsklasse al langer bekend is. De betekent ook dat er een team zal moeten worden samengesteld die tijdens de thuiswedstrijden de schotklok bedient en we zullen op zeer korte termijn mensen voor moeten benaderen en de bedieningsinstructies leren, waarvoor de bond avonden zal organiseren. Al met al ben ik wel van mening dat dit besluit door de bond wel op een (te?) korte termijn wordt ingevoerd. Sportief gezien is er niet veel in te brengen tegen een schotklok, maar wij hebben als vereniging onze begroting in juni vastgesteld. Als je niet kunt terugvallen op gemeentelijke voorzieningen en als club zelf een schotklok moet aanschaffen praat je wel over een bedrag van tussen de € 1500 en € 2000, veel geld voor een gemiddelde korfbalvereniging. Ook de bemanning van de schotklok-bedieners vergt organisatorisch wel het een en ander van onze club. Enkele andere wijzigingen zijn gelukkig wat minder ingrijpend.”

 

Terrasdeuren in het clubhuis van Diderna 
In het clubhuis van Diderna zijn nieuwe terrasdeuren geplaatst. Een aantal vrijwilligers binnen de vereniging daarmee druk bezig geweest. Na het uitbreken van éérst de binnenmuur, het voorbereidende binnenwerk en tenslotte het uitbreken van de buitenmuur en het plaatsen van het framewerk, was het zaterdag 19 augustus zover dat de deuren en zijlichten op hun definitieve plek geplaatst konden worden. Het resultaat mag er zijn (zie foto); een twee meter brede deur naar ons aan te leggen terras en een zee van extra licht in ons clubhuis.

Stieneke Ruitenbeek en Bertine Fiegen “lid van verdienste” van Sparta korfbal
Stieneke Ruitenbeek en Bertine Fiegen hebben zich al jaren ingezet voor Sparta uit Nijkerk en werden als dank daarvoor benoemd tot “lid van verdienste”. Voorzitter Erwin Krijkamp roemde Stieneke Ruitenbeek vanwege haar oneindige energie, haar aanstekelijke manier om mensen te motiveren en haar enorme kwaliteit om mensen te blijven stimuleren. Bertine Fiegen werd geëerd vanwege haar ongekende fanatisme en betrokkenheid bij alles wat maar met Sparta te maken heeft. Zij maakt zich oprecht druk over de kleinste dingen, omdat ze heel graag ziet dat alles bij haar club op rolletjes loopt.

 

Schotklok
Robin Nooteboom, voorzitter van Rigtersbleek schrijft in de Parade: “Onze aanstaande juryvoorzitters voor de schotklok, André Hintzbergen, Harm Middelburg en Carmen Dekker gaan in Nijverdal op voor het certificaat dat benodigd is om als juryvoorzitter op te mogen treden. Met hen en een flink stel mensen voor de tijdwaarneming en schotklokbediening ga ik zo snel mogelijk een schema samenstellen voor de thuiswedstrijden in de zaal. Met het enthousiasme dat tot en met nu is tentoongespreid heb ik er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Tevens hebben we de beschikking over een schotklok, beschikbaar gesteld door de gemeente Enschede. Deze is door André Hintzbergen inmiddels gecontroleerd en akkoord bevonden.”

 

DOS ontvangt certificaat arbitrageproof.
Zaterdag 23 september ontving Cornel Boere, voorzitter scheidsrechterscommissie van DOS uit Westbroek, het certificaat arbitrageproof. Hendrik Jan Brandsma, projectmedewerker verenigingsarbitrage van het KNKV reikte het uit.

De scheidsrechterscommissie van DOS is het afgelopen seizoen actief bezig geweest om binnen DOS een betere kennis van de spelregels uit te dragen en meer scheidsrechters op te leiden. Ook is een beleidsplan opgesteld waarin dit is vastgelegd, maar waarin tevens zaken als een juiste waardering voor scheidsrechters zijn opgenomen. De ledenvergadering van DOS heeft in juni dit beleidsplan vastgesteld.

De eerste successen zijn zichtbaar. DOS heeft dit seizoen meer scheidsrechters actief op de velden en wil ook jeugdleden meer motiveren om te gaan fluiten. Het certificaat ziet de commissie als een steun in de rug bij haar activiteiten.

 

Samen
De leden van Duko uit Duiven en Wesstar uit Westervoort hebben zich unaniem positief uitgesproken om de mogelijkheden van samenvoeging van beide korfbalverenigingen verder te onderzoeken. De opkomst op beide bijzondere algemene ledenvergadering was, zowel bij Wesstar als bij Duko, groot. Er waren kritische vragen, een goede discussie en diverse goede tips naar de besturen. Aan het eind van de vergaderingen gaven de leden unaniem beide besturen het fiat om de mogelijkheid van samenvoeging van beide verenigingen verder uit te werken.

Een hard punt voor beide verenigingen is een nieuw clubhuis en nieuwe speelvelden op een nieuwe locatie. Beide verenigingen laten een clubhuis achter, waar veel eigen geld in is geïnvesteerd en waarop geen hypotheek meer rust. Op beide vergaderingen zijn veel suggesties gegeven die beide besturen mee nemen bij de verdere uitwerking. Instemming van de leden is de eerste stap. Er zal nog veel werk verzet moeten worden voordat er een helder beeld ligt wat het samenvoegen concreet betekent. Dat zal als voorstel weer in een ledenvergadering aan de leden worden voorgelegd. De discussie op beide ledenvergadering hebben binnen de verengingen veel positieve energie losmaakt.

Een werkgroep bestaande uit vier mensen, van elke vereniging twee, zal dat voorbereiden.

Korfbalclinic
Ruim 150 korfballers waren aanwezig tijdens de korfbalclinic bij KV Wolderwijd, gegeven door spelers van landskampioen TOP/SolarCompleet. Speciaal voor deze korfbalclinic waren Barbara Brouwer, Jet Hendriks, Mick Snel, Nick Pickaar, Wouter de Koning en Ruben Boode naar Zeewolde gekomen.

Naast korfballers van KV Wolderwijd waren ook jeugdige korfballers van Unitas, Sparta Nijkerk en Dindoa massaal afgekomen op dit evenement. Er werd ruim drie kwartier fanatiek getraind en daarna werd de clinic afgesloten met een wedstrijd tegen de toptrainers. Tijdens het tweede gedeelte van de avond was de oudere jeugd aan de beurt. In deze groep gingen de trainers iets verder in op de wensen en behoeften van de deelnemers. Wolderwijd kan terug kijken op een leuk en super geslaagd evenement.

 Terug naar overzicht