De oude kunstgrasvelden van Sparta uit Nijkerk zijn voor de helft vervangen

29 Okt 2017

De oude kunstgrasvelden van Sparta uit Nijkerk zijn voor de helft vervangen door kunstgras-velden voor korfbal met de nieuwe afmetingen en voor de andere helft door kunstgrasvelden die ook geschikt zijn voor voetbal.

Sparta had al een jaar of twee te maken met een bepaalde gladheid op de in 2004 aangelegde kunst-grasvelden. Er was teveel slijtage, waardoor er regelmatig sprake was van glijpartijen met soms ernstige blessures tot gevolg. Sparta heeft daar over geklaagd bij de SRO, de exploitant die voor de gemeente de sportvelden in beheer heeft. SRO heeft metingen gedaan en kwam in eerste instantie tot de conclusie dat de velden nog wel goed te bespelen waren. Begin dit jaar werd echter besloten de velden van Sparta in de zomer van 2017 te vervangen waarbij de nieuwe afmetingen zouden worden meegenomen.

Het korfbalveld werd dus kleiner en er bleef dus een deel over dat niet voor wedstrijden gebruikt hoeft te worden. De korfbalclub had al langere tijd nagedacht hoe ze meer multifunctioneel met het complex kon omgaan, want zij is maar 5 maanden per jaar actief op het complex. Sparta heeft toen contact gezocht met buurman v.v. Sparta, de voetbalclub had vooral in de wintermaanden een extreem tekort aan bespeelbare velden, want naast twee kunstgrasvelden spelen ze ook op natuurgras.

Natuurgras ligt er bij slecht weer snel uit en dan kan er niet getraind worden.

Voorzitter Erwin Krijkamp van k.v. Sparta vertelt: “We hebben met het bestuur van de voetbalclub van gedachten gewisseld over het beschikbaar stellen van de korfbalvelden in de wintermaanden. Het kunst¬gras wat voor korfbal wordt gebruikt is echter niet geschikt voor voetbal. De pol, de hoogte van het kunstgrassprietje, is te kort om op te voetballen en het veld is ook met zand ingestrooid, waardoor bij een sliding blessures kunnen optreden. Toen is voorgesteld om op het deel waarop de korfbalclub geen wedstrijdvelden hoeft neer te leggen en dat wel voor trainingen wordt gebruikt, voetbalkunstgras aan te brengen. Dat heeft een hogere pol en wordt met rubber ingestrooid. Daar kunnen de korfballers op trai-nen en mogen toernooien op worden gespeeld. Wedstrijden mogen daar niet op gespeeld worden werd ons duidelijk gemaakt door het KNKV.”

 

Sparta heeft nu drie korfbalvelden met de nieuwe afmetingen, daar was de helft van de oude velden voor nodig. Op het andere deel ligt een half voetbalveld geschikt voor de jongere voetbaljeugd en voor trai¬ningen voor de voetballers en korfballers. Het oppervlak van het korfbalveld is 68 x 44 m en een vergelijkbaar deel is voor voetbal geschikt. Tussen de twee kunstgrasvelden ligt een voetpad, aan weerszijden afgezet met hekken. “In de wintermaanden gebruikt de voetbalclub de voetbalvelden voor training en wedstrijden en mogen ze ook het korfbaldeel gebruiken voor training. Dat is de afspraak. Het is een ultieme vorm. We creëren een dubbele win-win situatie. Sparta voetbal kan in de winter meer trainen en de korfbalclub verdient hiermee een deel van de accommodatiekosten terug. We hebben afgesproken dat de kosten van de ac¬commodatie op een eerlijke manier worden gedeeld.”

Het bestuur van Sparta heeft een half jaar met de exploitant SRO overlegd om tot een definitieve uitwer-king te komen. Toen kon nog net de aanleg van de velden in de zomer worden gerealiseerd.

Op de foto van Henk Buitink ziet u op de voorgrond de drie wedstrijdvelden, rechts op de foto het trainingsveld met het andere kunstgras, waar ook op gevoetbald kan worden.

Bij het begin van de veldcompetitie werden de velden in gebruik genomen hoewel ze zijn nog niet officieel waren goed gekeurd. Er moesten nog een paar kleine zaken gedaan worden.

“SRO moet voor vervanging zorgen, de gemeente heeft wel meegewerkt omdat er door deze oplossing extra kosten moesten worden gemaakt, die niet tot de vervanging van de korfbalvelden behoren. De ge-meente was daar mee gebaat omdat daardoor een probleem van de voetbalclub was opgelost,” aldus voorzitter Erwin Krijkamp.

Ed Rijken

 

 Terug naar overzicht