Kv. D.O.S. Kampen Veltman Arbitrageproof

02 Feb 2018

Kv. D.O.S. Kampen Veltman Arbitrageproof.

Vanaf 2013 is de arbitragecommissie van Kv. D.O.S. Kampen Veltman bezig geweest om een plan te maken om de vereniging arbitrageproof te laten zijn. De KNKV wil samen met de vereniging zorgen voor een betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters op alle niveaus en een proactieve verenigingsorganisatie. In het plan moesten we voldoen aan de volgende voorwaarden:

Het verenigingsbestuur een portefeuillehouder Arbitrage heeft;

Jaarlijks diverse arbitrageopleidingen worden geïnitieerd en georganiseerd met de daarbij behorende financiële middelen;

Er een proactief beleid is om alle leden boven de 15 jaar spelregelkennis te laten opdoen, waarbij de mogelijkheid is om dit te doen via de website www.Korfbalmasterz.nl;

De 10 gouden regels en de gedragsregels actief onder de aandacht worden gebracht en er naar gehandeld wordt;

Er voldoende gecertificeerde officials zijn om alle wedstrijden op ieder niveau te leiden;

Jaarlijks bijscholingsavonden worden georganiseerd om zowel spelende leden als ouders van (jeugd)leden kennis over te brengen over de korfbal(spel)regels;

Er een periodieke tevredenheidsheidsmeting plaatsvindt onder alle scheidsrechters binnen de vereniging.

In het begin was het best lastig om de mensen te overtuigen dat we meer mensen nodig hadden dan de 2 scheidsrechters die toen actief floten voor het KNKV. Gelukkig kregen wij vanuit het KNKV hulp van Hendrik Jan Brandsma, werd het enthousiasme van de commissie groot en werkte het aanstekelijk dat een jonge scheidsrechter aansloot bij de arbitragecommissie. Dat was voor velen een overweging om gemotiveerd bezig te gaan met KorfbalmasterZ. De 1e spelregelavond met Kahoot vragen was een daverend succes. Naast bovengenoemde voorwaarden ging de commissie spelregelavonden organiseren en werden er nieuwe trainingspakken uitgedeeld aan de KNKV scheidsrechters. Ook werden alle scheidsrechters in de week van de scheidsrechter getrakteerd op een leuke attentie. De commissie deed nog een verzoek aan alle trainers om de partijvormen te laten fluiten door spelers en speelster zelf. Zo konden alle spelers/speelster al een beetje wennen om te gaan fluiten. Toen ook het bestuur tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering het beleidsplan van de commissie samen met de leden goedkeurde, werd het duidelijk dat het doel om arbitrageproof te geraken, zou worden gehaald.

Afgelopen dinsdag kwam Hendrik Jan Brandsma namens de KNKV ons het certificaat overhandigen en samen met een heerlijk stuk taart van Boudewijn van Oene (taart in de kelder) heeft het bestuur en de arbitragecommissie het certificaat feestelijk in ontvangst genomen. We zijn de 18e vereniging in Oost en de 64e vereniging in Nederland die gecertificeerd zijn. Natuurlijk zijn we als commissie super trots, maar we hebben de hulp van iedereen de komende jaren hard nodig. Immers een wedstrijd kan niet gespeeld worden zonder scheidsrechter.

 Terug naar overzicht