SKF ontvangt KNKV arbitrageproof certificering

06 Mei 2018

Voor SKF is de Arbitrageproof certificering een bevestiging van de weg die we zijn ingeslagen en een stimulans om die weg te vervolgen. Een aantal jaren geleden hadden wij onze “arbitragezaakjes” goed voor elkaar. Meer dan voldoende scheidsrechters om aan onze verplichtingen in het kader van de Rompregeling te voldoen en een bloeiende (jeugd)opleiding op het gebied van arbitrage. Helaas zijn we weggezakt. Onvoldoende aandacht en vrijwilligers die stopten en niet tijdig vervangen werden. Erg zonde! Zo’n anderhalf jaar geleden zijn we, met veel steun van de projectmedewerker verenigingsarbitrage van het KNKV, weer begonnen om de zaken op de rit te krijgen. Met nieuwe energie, (deels) nieuwe vrijwilligers en een nieuw plan. We zijn er nog niet, maar de resultaten mogen er zijn: bijna al onze spelende senioren- en juniorenleden hebben het KorfbalmasterZ spelregelcertificaat behaald. We zien een wekelijks groeiend aantal jonge scheidsrechters actief en we begeleiden ze ook. Met name dat laatste is een belangrijke succesfactor. Het is niet makkelijk voor jonge leden, ze hebben onze hulp nodig. We zijn er nog niet, maar arbitrage leeft weer bij SKF!

Op de foto overhandigt Hendrik Jan Brandsma, projectmedewerker verenigingsarbitrage van het KNKV, het net ondertekende certificaat “Arbitrageproof” aan Bob de Jong, bestuurslid Korfbalzaken bij SKF.

 Terug naar overzicht